www.nuibavi.com

Nuibavi
Hình ảnh

Vườn chè Ba Vì

Ba Vì có những đồi chè, vườn chè xanh bát ngát dưới chân núi Ba Vì, những búp chè xanh mập được người dân chăm sóc hàng ngày, những hàng chè ở đây nhiều năm liền được cắt bằng trên cành, vì vậy những tán chè phẳng và vững chắc, có thể đi được trên ngọn cây chè