www.nuibavi.com

Nuibavi

Làng nghề

Địa chỉ: Thôn Liễu Châu - Xã Phú Châu - Huyện Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Phú Xuyên - Xã Phú Châu - Huyện Ba Vì.
Địa chỉ: Thôn Phong Châu - Xã Phú Châu - Huyện Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Đồng Chằm - Xã Ba Trại - Huyện Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Minh Hồng - Xã Minh Quang - Huyện Ba Vì
Địa chỉ: Thôn Trung Hạ Chu Minh - Xã Ba Trại - Huyện Ba Vì
Địa chỉ:  Thôn Xóm Đồi - Xã: Ba Trại - Huyện Ba Vì