www.nuibavi.com

Nuibavi

Thông tin hữu ích

Xã Vật Lại nằm ở phía Tây Thành phố Hà Nội, cách trung tâm huyện là 1,5km, cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km. Xã nằm ở phía Tây huyện Ba Vì nơi chuyển tiếp giữa vùng đồi gò bán sơn địa ...
Xã Vân Hòa là một xã miền núi cách trung tâm huyện Ba Vì 20km về phía Nam huyện Ba Vì.
Vạn Thắng là một xã nằm ở phía Bắc huyện Ba Vì có diện tích hành chính gần 10km2, địa bàn giáp với các xã Phú Đông, Đồng Thái, Tản Hồng, Cổ Đô, Phú Phương, có đường tỉnh lộ 411A, ...
Thị trấn Tây Đằng nằm ở trung tâm huyện Ba Vì, Phía Đông giáp xã Chu Minh, phía Nam giáp xã Thụy An, phía Tây giáp xã Vật Lại, phía Bắc giáp xã Phú Châu.
Xã Tòng Bạt - huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội là một xã vùng đồi gò phía Tây Bắc huyện Ba Vì, có diện tích đất tự nhiên là 823,24 ha, dân số 9.524 khẩu, được phân bổ thành 3 thôn ...
Xã Tản Lĩnh là một xã miền núi, có diện tích đất tự nhiên 2.774,09 ha. Xã có 3.975 hộ gia đình với 16.584 nhân khẩu, có hai dân tộc Kinh và Mường ngoài ra có một số ít dân tộc khác ...
Xã Tản Hồng là một xã nằm ven sông Hồng, với tổng diện tích tự nhiên khoảng 8,8Km2.
Xã Sơn Đà là xã thuộc vùng đồi gò bán sơn địa, ở phía Tây Nam huyện Ba Vì, tổng diện tích tự nhiên là 1.209,42 ha, dân cư được phân bổ thành 5 thôn (03 thôn ở vùng đồi, 02 thôn ở ...
Xã Phong Vân là một xã nằm ở phía Tây huyện Ba Vì, cách trung tâm huyện hoảng 10km, có tổng diện tích đất tự nhiên là 480,54 ha, trong đó có 233 ha đất nông nghiệp, số nhân khẩu là 6470 trên ...
Xã Phú Phương nằm ở phía Bắc huyện Ba Vì, cách trung tâm huyện khoảng 5km .
Xã Thuần Mỹ thuộc vùng đồi gò phía tây huyện Ba Vì, cách trung tâm huyện gần 20 km. Phía Đông giáp xã Ba Trại; Phía Nam giáp xã Minh Quang; Phía Bắc giáp xã Sơn Đà; Phía Tây ...
Xã Thụy An là một xã vùng đồi gò trung du cách trung tâm huyện Ba Vì 6km về phía Nam.
Phú Sơn là một xã đồi gò thuộc một trong những xã nghèo của huyện Ba Vì, Hà nội. Xã có diện tích tự nhiên là 1374,39ha, với 05 thông là: Cao Lĩnh, Phú Hữu, Quy Mông, Yên Kỳ, Phú Mỹ. Số ...
Xã Phú Đông nằm ở phía bắc huyện Ba Vì, cách trung tâm Hà Nội 60 km về phía tây bắc.
Xã Phú Cường - huyện Ba Vì là xã đồng bằng ven sông Hồng, nằm ở phía bắc huyện, cách trung tâm huyện Ba Vì 13km.
Phú Châu là xã thuộc vùng đồng bằng trung du của Huyện Ba Vì, nằm ở phía Đông Bắc Bộ của Huyện, cách trung tâm Huyện 4 km, được nằm dọc theo đê Đại Hà với diện tích trên 3 km. Với
Xã Minh Châu cách trung tâm huyện lỵ Ba Vì khoảng 2km, Minh Châu là xã duy nhất của Thành phố Hà Nội nằm ở bãi giữa Sông Hồng. Nơi hội tụ của 3 dòng sông là Sông Đà, Sông Lô và ...
Minh Quang là xã dân tộc Miền núi nằm ở sườn Tây núi Ba Vì, với diện tích tự  nhiên 2790,94 ha. Cách trung tâm huyện Ba Vì trên 34 km, cách trung tâm thành phố Hà Nội 82km
Khánh Thượng là xã Miền núi nằm ở sườn tây núi Ba vì, với diện tích tự  nhiên 2882,43 ha. Cách trung tâm huyện Ba Vì trên 35 km, cách trung tâm thành phố Hà Nội 82km. Xã có địa bàn ...
Xã Đồng Thái nằm ở phía Tây Bắc huyện Ba Vì, cách trung tâm huyện khoảng 5km. Tổng diện tích đất tự nhiên là 824,24ha, có 2.722 hộ gia đình với 12.240 nhân khẩu, được phân bổ thành 04 thôn. Nhân ...