www.nuibavi.com

Nuibavi

Cây Cảnh

Hoa Hồng Sếu là giống hồng nội cắt cành, thuộc dạng hồng bụi, cây có chiều cao trung bình, cây cứng cáp, cánh hoa cứng, form hoa cực đẹp xoáy chính tâm rất ảo diệu, cây khỏe, ít sâu bệnh