www.nuibavi.com

Nuibavi
Làng nghề

Làng nghề chế biến Tinh bột Minh Hồng

Làng nghề chế biến Tinh bột Minh Hồng
Địa chỉ: Thôn Minh Hồng - Xã Minh Quang - Huyện Ba Vì
Làng Minh Hồng được hình thành năm 1965 khi thực hiện chương trình của đảng và Nhà nước đi xây dựng vùng kinh tế mới tại xã Minh Quang,

Năm đầu có 125 hộ trong đó có 96% là các hộ thôn Vân Sa, xã Tản Hồng lên khai phá trồng sắn đao đót và lập nghiệp tại đây, sau đó số hộ tăng dần lên.

Từ năm 1967 đến năm 2007, các hộ chế biến tinh bột sắn phát triển mạnh dần; đã áp dụng công nghệ xử lý bóc vỏ và nghiền củ bằng máy đưa năng xuất và chất lượng tăng cao.

Sản phẩm chính của làng là tinh bột sắn; tinh bột đót và miến rong.

Hiện trong thôn có 560 lao động tham gia làm nghề, chiếm 97% số lao động của toàn thôn với 250 hộ làm nghề trong tổng số 260 hộ của thôn.