www.nuibavi.com

Nuibavi
Làng nghề

Làng nghề chế biến chè búp khô Đồng Chằm

Làng nghề chế biến chè búp khô Đồng Chằm
Địa chỉ: Thôn Đồng Chằm - Xã Ba Trại - Huyện Ba Vì
Thôn Đồng Chằm, xã Ba Trại, huyện Ba Vì có nghề chế biến chè búp khô phát triển mạnh từ những năm 1970, do đặc điểm vùng đồi núi phù hợp với cây chè, diện tích canh tác ít, thu nhập chính của người dân là cây chè.

Hiện trong thôn có 1188 lao động tham gia làm nghề, chiếm 95% số lao động của toàn thôn với 512 hộ làm nghề trong tổng số 598 hộ của thôn.