www.nuibavi.com

Nuibavi
Làng nghề

Làng nghề nón thôn Liễu Châu

Làng nghề nón thôn Liễu Châu
Địa chỉ: Thôn Liễu Châu - Xã Phú Châu - Huyện Ba Vì
Từ chỗ chỉ có một số hộ tự tìm nguyên liệu về sản xuất nón, mũ lá để dùng và tiêu thụ trong thôn, xã, nghề làm nón ở Liễu Châu đã nhanh chóng phát triển.

Các hộ ở đây đua nhau xoay quanh nghề làm mũ, nón lá do những lợi thế của nghề là: sản phẩm dễ làm, nguyên vật liệu có đội ngũ dịch vụ về tận chợ của xã hoặc đưa tới tận từng nhà, nghề làm được quanh năm và sản phẩm không bị ế.

Sản phẩm nón mũ lá Liễu Châu được cải tiến, kỹ - mỹ thuật khá đẹp được đi tiêu thụ ở thị trường trong cả nước.