www.nuibavi.com

Nuibavi
Làng nghề

Làng nghề nón Phú Xuyên

Làng nghề nón Phú Xuyên
Địa chỉ: Thôn Phú Xuyên - Xã Phú Châu - Huyện Ba Vì.
Nghề nón lá thôn Phú Xuyên, xã Phú Châu, huyện Ba Vì bắt đầu từ năm 1954; cô gái Làng Chuông, Phạm Thị Nhàn lấy chồng làng Phú Xuyên đã mang nghề sản xuất nón lá từ làng Chuông, Thanh Oai về nhân cấy cho địa phương.

Những năm đầu chỉ có vài hộ sau đó phát triển tăng dần, số hộ tham gia làm nghề ngày càng đông.