www.nuibavi.com

Nuibavi
Hình ảnh

Vườn quốc gia Ba Vì

Vườn Quốc Gia Ba Vì có 1.209 loài thực vật trong đó có 21 loài thực vật quý hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam như: Bách xanh, Sến mật, Phỉ ba mũi, Dẻ tùng sọc trắng, Hoa tiên, Râu hùm, Kim tuyến... Hệ động vật có 63 loài thú, với nhiều loài quý hiếm như: Cầy gấm, Cu li lớn, Gà lôi trắng, Rồng đất, Cà cuống, Bướm rồng đuôi trắng... Rất nhiều hình ảnh dưới đây giúp quý khách cảm nhận được phong cảnh thiên nhiên ở VQG Ba Vì.
Cổng chào vào khu vực du lịch Ba Vì
Đi qua cái cổng chào này khoảng vài trăm mét, du khách rẽ tay trái để đi vào VQG Ba Vì

Cổng vườn quốc gia ba vì
Quý khách làm thủ tục để vào Vườn Quốc Gia Ba Vì