www.nuibavi.com

Nuibavi
Hình ảnh

Ảnh đồng cỏ Ba Vì

Hình ảnh chụp cánh đồng cỏ Ba Vì bát ngát dưới chân núi Ba Vì, Những giống cỏ tốt, năng xuất cao, nhiều dinh dưỡng để cho bò sữa của Ba Vì ăn, đây là nguồn thức ăn chính, xanh và sạch.