www.nuibavi.com

Nuibavi
Hình ảnh

Ảnh toàn cảnh Triển Lãm Sinh Vật Cảnh Việt Nam tại Làng văn hóa

Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam triển lãm diễn ra các hoạt động trưng bày sinh vật cảnh, các tác phẩm cây cảnh, bonsai nghệ thuật xuất sắc đến từ các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc: Cây cảnh nghệ thuật, đá cảnh, gỗ lũa, chim cảnh, gà cảnh...


ẢNH ĐẸP TRIỂN LÃM CÂY TẠI LÀNG VĂN HÓA DU LỊCH CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM