www.nuibavi.com

Nuibavi
Hình ảnh

Ảnh ong mật Ba Vì

Khu vực vùng núi Ba Vì rất thích hợp cho việc nuôi ong mật, chất lượng mật ở đây cũng rất tốt vì lợi thế của vùng rừng núi, và khu vực có nhiều vườn cây ăn trái, Ong mật rất thích các lọa hoa như hoa nhãn, hoa vải, hoa bạch đàn, hoa cây keo, ngoài ra còn rất nhiều loài hoa dại khác ở trên rừng. Dưới đây là một số hình ảnh của một hộ gia đình nuôi ong mật