www.nuibavi.com

Nuibavi
Nhà hàng khu Hòa Lạc

Nhà hàng Ngoại Ô

Nhà hàng Ngoại Ô
Nhà hàng Ngoại Ô - Vua Lẩu - Thế Giới Cua Cá - Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội phục vụ các thực khách


Nhà hàng Ngoại Ô
Vua Lẩu - Thế Giới Cua Cá

Địa chỉ: Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội
Điện thoại: 0988511179; 0932356186


Một số hình ảnh