www.nuibavi.com

Nuibavi
Bảng giá dịch vụ

Biểu phí chơi Golf - Sân Asean Golf năm 2014

Biểu phí chơi Golf - Sân Asean Golf năm 2014
Trong thời gian khai trương golfer được  sử dụng miễn phí  toàn bộ dịch vụ bể bơi bốn mùa, bể sục thảo dược các loại như: hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài, hoa oải hương, trà xanh, gừng muối, thuốc bắc, lá dân gian, xông khô, xông ướt… tại Câu lạc bộ

1.     PHÍ GOLF
đơn vị tính VNĐ

Lưu ý:

-    Giá trên đã bao gồm phí Green Fee và Caddy Fee

-    Giá trên đã  bao gồm 10% thuế VAT và 5% phí phục vụ

-     Trong thời gian khai trương golfer được  sử dụng miễn phí  toàn bộ dịch vụ bể bơi bốn mùa, bể sục thảo dược các loại như: hoa hồng, hoa cúc, hoa nhài, hoa oải hương, trà xanh, gừng muối, thuốc bắc, lá dân gian, xông khô, xông ướt… tại Câu lạc bộ.

2.     PHÍ DỊCH VỤ KHÁC

 

3.     DỊCH VỤ KHÁC

 

Lưu ý:

 Nếu khách sử dụng thuê dịch vụ trên cho 9 hố tiếp theo sẽ được giảm 50%.

 Thời gian bật đèn:

-    Mùa hè: 6h30

-    Mùa đông: 5h30

 Đối với  khách đánh ban đêm thì phải có 4F trở lên thì mới bật đèn điện.

 Hội viên thì không phải đóng phí thường niên hàng năm.