www.nuibavi.com

Nuibavi
Nhà hàng khu Sơn Tây

Nhà Hàng Hùng Đồng Mô

Nhà Hàng Hùng Đồng Mô
Nhà Hàng Hùng Đồng Mô phục vụ các món ăn dân dã như Gà đồi, cá hồ, ba ba, dê núi ... ở quanh khu vực Hồ Đồng Mô - Sơn Tây
Nhà Hàng Hùng Đồng Mô
Địa chỉ: Thôn Tân Phúc, Xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: 0989576968

Một số hình ảnh