Thông tin hữu ích

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì

Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì
UBND Huyện Ba Vì- Thành Phố Hà Nội.
Trụ sở: Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội.
Điện thoại: 04 33863429